Items 1 to 10 of 427 total

 1. 55-64 FORD 292/4.8L V8 Crankshaft Kit

  55-64 FORD 292/4.8L V8 Crankshaft Kit

  $356.76

  EC, C1TE6303FI, MAIN JOURNAL SIZE 2.498" ...Learn More

 2. 64-78 FORD 330HD TRK V8 Crankshaft Kit

  64-78 FORD 330HD TRK V8 Crankshaft Kit

  $299.70

  C4TE,C6TE-B,D6TE-D,D7TE,DOTE,D2TE,C7TE W/ 1 3/4" SNOUT ...Learn More

 3. 64-78 FORD 361HD TRK V8 Crankshaft Kit

  64-78 FORD 361HD TRK V8 Crankshaft Kit

  $299.70

  C4TE,C6TE-B,D6TE-D,D7TE,DOTE,D2TE,C7TE W/ 1 3/4" SNOUT ...Learn More

 4. 58-80 FORD 477 TRK V8 Crankshaft Kit

  58-80 FORD 477 TRK V8 Crankshaft Kit

  $392.92

  EDL, C1TE6303B, C2TE6303A, D2TE6303A - ROD DIAMETER 2.710 ...Learn More

 5. 58-80 FORD 534 TRK V8 Crankshaft Kit

  58-80 FORD 534 TRK V8 Crankshaft Kit

  $392.92

  EDN, C2TE6303B, C1TE6303C - 2.710 ROD JOURNAL DIAMETER ...Learn More